پزشکی

Medical Glossaries

Medical Glossaries Medical Glossaries start 17 240x165

Medical Glossaries این کتاب مشتمل بر واژه نامه های پزشکی در مقوله های مختلف و گوناگون به صورت زبان اصلی (انگلیسی ) میباشد که مطالب آن توسط اینجانب محمدرضا سلطانی زرندی به کمک همسر گرامیم سرکار خانم عطیه جعفرزاده جمع آوری و با نرم افزار کاتب جهت استفاده در گوشی …

توضیحات بیشتر »

اسلام پزشک بی دارو

اسلام پزشک بی دارو اسلام پزشک بی دارو 1 86 copy 240x165

علم غذاشناسى از علومى است که امروز توسعه بیشترى یافته و مورد علاقه عموم طبقات مردم قرار گرفته است . این علم در زمان قدیم هم متداول بوده است . و بهترین سند آن ، کتابهایى است مانند ((مخزن الاویه )) و امثال آن که در این باره تدوین شده …

توضیحات بیشتر »

آگاهی بخشی ایدز

ایدز آگاهی بخشی ایدز com

HIV ، ویروس نقص ایمنی انسانی است که موجب سندرم نقص ایمنی اکتسابی می شود. افراد HIV مثبت در حقیقت توسط ویروس آلوده شده اند. راههای انتقال ویروس از یک شخص به شخص دیگر شامل انتقال از طریق تماس خون، مایعات بدن، مایع سمن یا ترشحات واژینال شخص آلوده با …

توضیحات بیشتر »

نسخه های گیاهی

نسخه گیاهی نسخه های گیاهی start 18 240x165

این کتاب مشتمل بر اطلاعات مهم ، مفید و کارآمد در خصوص “درمان بیماری ها و ناخوشی های مختلف با داروها و نسخه های گیاهی” میباشد که مطالب آن توسط اینجانب محمدرضا سلطانی زرندی به کمک همسر گرامیم سرکار خانم عطیه جعفرزاده از سایت و پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکان …

توضیحات بیشتر »

گزارش پرستاری

گزارش پرستاری گزارش پرستاری nursingreport 240x165

نظر به اهمیت گزارش پرستاری در فرآیند درمان بیماران و ارزش حقوقی و قضایی آن در این مجموعه ,نکاتی مهم در مورد نوشتن گزارش پرستاری جهت همکاران محترم(پرستاران و بهیاران) یادآوری میگردد . عناوین اصلی: A.اهداف گزارش نویسی B.گزارش علمی و صحیح C.گزارشات شفاهی و انواع آن D.روشهای گزارش نویسی …

توضیحات بیشتر »

استانداردهای پرستاری

پرستاری استانداردهای پرستاری startp1

تدوین استانداردها به عنوان راهنمای حرفه ای برای قانونگذاران، سیاستگذاران، و مدیران ارشد و اجرایی، جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور مرتبط با ارتقای عملکرد حرفه ای کارکنان، قابل استناد بوده و در شرایط خاص می تواند به عنوان اصول کلی در حفظ ایمنی مددجو، و دفاع از حقوق …

توضیحات بیشتر »