پرستاری

گزارش پرستاری

گزارش پرستاری گزارش پرستاری nursingreport 240x165

نظر به اهمیت گزارش پرستاری در فرآیند درمان بیماران و ارزش حقوقی و قضایی آن در این مجموعه ,نکاتی مهم در مورد نوشتن گزارش پرستاری جهت همکاران محترم(پرستاران و بهیاران) یادآوری میگردد . عناوین اصلی: A.اهداف گزارش نویسی B.گزارش علمی و صحیح C.گزارشات شفاهی و انواع آن D.روشهای گزارش نویسی …

توضیحات بیشتر »

استانداردهای پرستاری

پرستاری استانداردهای پرستاری startp1

تدوین استانداردها به عنوان راهنمای حرفه ای برای قانونگذاران، سیاستگذاران، و مدیران ارشد و اجرایی، جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور مرتبط با ارتقای عملکرد حرفه ای کارکنان، قابل استناد بوده و در شرایط خاص می تواند به عنوان اصول کلی در حفظ ایمنی مددجو، و دفاع از حقوق …

توضیحات بیشتر »