بانک جوک سایت فور جوک

نام نویسنده: 
سایت فور جوک
نام گردآورنده: 
کتابخانه همراه شهید غلامرضا زهره منش

بیش از 12000 جوک با موضوع بندی با قابلیت ارسال هر جوک به صورت جداگانه سازنده : کتابخانه الکترونیکی شهید غلامرضا زهره منش www.zlib.ir

دسته بندی: 
اندروید: 
پیوستاندازه
z_joklib_4jok (www.zlib_.ir).apk (0)2.15 MB
جاوا: 
پیوستاندازه
z_joklib_4jok (www.zlib_.ir).jar (0)2.32 MB