پاسخ های ما

نام گردآورنده: 
گروه نرم افزاری مساف

این برنامه در راستای پاسخگویی به شبهاتی است که نسبت به دین اسلام و مذهب شیعه وارد 

شده است. 

نرم افزار پاسخ های ما این قابلیت را نیز به کاربران خود می دهد تا سوالات و شبهات

خود را در زمینه ی دینی و مذهبی از متخصصان موسسه میقات القرآن پرسیده وپاسخ 

خود را ظرف مدت زمان کوتاهی دریافت نمایند.

دسته بندی: 
پاسخ ما
اندروید: 
پیوستاندازه
pasokh ma.apk (0)1.24 MB
نظرسنجی: