آموزشی پزشکی

مشکلات خواب در کودکان و روش های درمان آن

این کتاب مشتمل بر دانستنی های لازم در خصوص مشکلات خواب در کودکان و روش های درمان آن میباشد که مطالب آن توسط همکاران گرامیم آقایان علی امیری پور، اسماعیل انصاری، حسین سبزعلیان و امین رمضانی نژاد جمع آوری و به همراه تجربیات شخصی خودشان در اختیار اینجانب محمدرضا سلطانی زرندی قرار گرفته تا جهت اجرا بر روی گوشی های همراه تدوین گردند.