زنان و زایمان ، مامایی

راهنمای بهداشتی مادران و نوزادان(مراقبت های پس از زایمان)

سپاس خدایی را که با دمیدن روحش دروجود آدمی ، او را جان بخشید تا شور و شوق زندگی  با نعمت حیات تبلور یابد و اورا از برکت رزق شیره جان مادر توانمند ساخت .

نظر به برنامه نظام سلامت مادران و نوزادان با هدف افزایش سطح سلامت جامعه و تأکید بر لزوم استفاده از شیر مادر به عنوان کامل ترین غذا برای شیر خوار ، این مجموعه با نگاهی اجمالی  برروش انجام زایمان طبیعی و مراقبت از نوزاد سالم سعی دارد با ذکر اهمیت شیر مادر و فواید آن برای مادر و شیرخوار ، مادران را به انجام زایمان طبیعی و تغذیه نوزاد با شیر  خود تشویق نماید.