خانه / کشاورزی و دامداری

کشاورزی و دامداری

سموم مجاز نباتی

کتاب سموم مجاز نباتی و کشاورزی سرفصل های این مجموعه شامل اطلاعات کلیه سموم نباتی به تفکیک حشره کش ، قارچ کش و … سموم ثبت شده از ابتدای سال ۹۰ تا ۹۲ سموم حذف شده و معلق شده بروز مسمومیت با داروها و مواد شیمیایی در منزل پادزهرهای توصیه …

توضیحات بیشتر »