خانه / ۱۳۹۳ / شهریور

بایگانی ماهانه: شهریور ۱۳۹۳

راهنمای بهداشتی مادران و نوزادان(مراقبت های پس از زایمان)

سپاس خدایی را که با دمیدن روحش دروجود آدمی ، او را جان بخشید تا شور و شوق زندگی  با نعمت حیات تبلور یابد و اورا از برکت رزق شیره جان مادر توانمند ساخت . نظر به برنامه نظام سلامت مادران و نوزادان با هدف افزایش سطح سلامت جامعه و …

توضیحات بیشتر »