خانه / ۱۳۹۵ / مرداد

بایگانی ماهانه: مرداد ۱۳۹۵

رساله چهارده مرجع

رساله چهارده مرجع سایت قائمیه که با نرم افزار کاتب ساخته شده است . عقیده مسلمان به اصول دین باید از روى دلیل باشد، ولى در احکام غیر ضرورى دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روى دلیل به دست آورد،یا از مجتهد تقلید کند، یعنى به …

توضیحات بیشتر »