خانه / ۱۳۹۵ / مرداد

بایگانی ماهانه: مرداد ۱۳۹۵

رساله چهارده مرجع

14 مرجع رساله چهارده مرجع 14marja

رساله چهارده مرجع سایت قائمیه که با نرم افزار کاتب ساخته شده است . عقیده مسلمان به اصول دین باید از روى دلیل باشد، ولى در احکام غیر ضرورى دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روى دلیل به دست آورد،یا از مجتهد تقلید کند، یعنى به …

توضیحات بیشتر »