داستانهاى عارفانه جلد 2

نام نویسنده: 
عباس عزيزى
نام گردآورنده: 
جواد دیده جهان

مطالعه داستان سبب رشد و حركت انسان مى شود.
در جلد اول كتاب داستانهاى عارفانه ، داستانهاى آموزنده در قالب موضوعات مختلف گردآورى شده بود. اما در جلد دوم اين كتاب كه آن هم شامل داستانهاى آموزنده و تكان
دهنده اى از آثار علامه حسن زاده آملى است بدون فصل بندى آمده كه هر يك از اين داستاها در خو درسهاى فراوانى دارند.
اميد كه با خواندن اين داستانها تغيير و تحولى در زندگى ما ايجاد شود.

دسته بندی: 
اندروید: 
پیوستاندازه
dastanhaye_arefane2.apk (1609)1008.06 KB
جاوا: 
پیوستاندازه
dastanhaye_arefane2.jar (654)1.06 MB

دیدگاه‌ها