آموزش برنامه های وب

هر آنچه برای ساخت یک پرسشنامه اینترنتی نیاز دارید

آموزش ساخت ، ارسال پرسشنامه، اشتراک گذاری و دریافت پاسخ ها با استفاده از Docs’ google