بانک اطلاعات میوه ها،سبزیجات،دانه ها،غلات و...

نام گردآورنده: 
محمدرضا سلطانی زرندی ،عطیه جعفرزاده

 دانستنی های لازم در مورد خواص میوه ها ، سبزیجات، گیاهان، غلات و...  که مطالب آن ازسایت های زیر جمع آوری و جهت اجرا بر روی گوشی های همراه تدوین گردیده است: http://fa.parsiteb.com pezeshk.us www.nasimerezvan.com www.cometonet.com www.persiandiet.com www.iranian-forum.com http://www.tebyan.net www.irteb.com

دسته بندی: 
اندروید: 
پیوستاندازه
fruits_vegetables2.apk (3455)1.05 MB
جاوا: 
پیوستاندازه
fruits_vegetables2.jar (1750)1.14 MB
نظرسنجی: