حکایت های بهلول

بهلول یا ابو هیب بن عمرو صیرفی کوفی..یکی از عقلای مجانین معاصر هارون الرشید بود.سال 806 میلادی در کوفه به دنیا امد وی در کوفه نشو و نما یافت...هارون الرشید و خلفای دیگر از او موعظه می طلبیدند.وی دارای کلام شیرین است که در بیان واقعیتها و حقایق تلخ به کار گرفته و سخنانش از نوادر خوانده شده است و از شاگردان مخصوص امام صادق (ع) و از محبان اهل بیت بوده است...

برخی از داستان ها:

جمع دیوانگان

عقل

تخت پادشاهی

بهلول و الاغش

سخن گفتن با مردگان

بهلول و حقیقت

پرداخت پول بخار

جواب دندان شکن

قضاوت کن

شکم سیر

زندگی از نگاه بهلول

حمام رفتن بهلول

شکستن سر استاد

فروختن خانه ای در بهشت

کوه نوردی

زبید خاتون و بهلول

بوی غذا

تقسیم پول

تقسیم عادلانه

جنون

بهلول و طبيب

چند عاقل؟

حاضر جوابي

آب انگور

دیوانه یا دانا؟

سر سفره

لباس شستن

شوخی با بهلول و ...

دسته بندی: 
بهلول
اندروید: 
پیوستاندازه
bohlool.apk (1512)1.05 MB
نظرسنجی: