جغرافیا

کتاب اطلس تصویرى جهان (نسخه ۳)

این کتاب کاملترین اطلس جغرافیایی موبایل به همراه تصویر پرچم و نقشه تمام کشورهای مستقل و غیر مستقل جهان تفکیک شده بر اساس قاره میباشد.

در نسخه سه این کتاب ۲۲۹ کشور جهان به صورت کامل و همراه با تصویر پرچم و نقشه آنها شرح داده شده اند.تاریخ بروزرسانی این نسخه jan 2012 بوده و جدیدترین تغییرات تا این تاریخ اعمال شده اند.برای هر کشور اطلاعاتی از قبیل تاریخ-جغرافیا-تقسیمات کشوری-سیاست-اقتصاد-گردشگری-روابط خارجه-جمعیت-آموزش و پژوهش-حمل و نقل-مذهب-فرهنگ-ورزش-نیروهای نظامی-رسانه ها و رتبه بندی‌های بین‌المللی کشور به صورت مجزا شرح داده شده اند.

برخی از امکانات نسخه سوم این برنامه:

بانک اطلاعات شهرهای ایران نسخه 2

اطلاعات شهرها

نقشه تمام استانهای کشور

پیش شماره تمام شهرها و روستاهای ایران

شماره پلاک خودروهای ایران

و معرفی چندین سایت جامع گردشگری کشور در این نرم افزار قرار گرفته است.

******************

چنانچه اطلاعاتی درباره شهر شما در این نرم افزار قرار ندارد مطالب خود را به آدرس ایمیل yassekabood2@gmail.com

ارسال فرمایید تا در نسخه های بعدی در نرم افزار قرار گیرد.