مجموعه سخن

سخنان قصار

سخنان شیرین و آموزنده و گهر بار از بزرگان و مشاهیر و ائمه ...حضرت محمد (ص) ، حضرت علی(ع)، لقمان ،نصایح کوروش کبیر، دکترعلی شریعتی ، آرد بزرگ و ....با قابلیت ارسال سخنان شیرین به صورت پیامک

مجموعه جملات زیباوآموزنده بزرگان

این کتاب شامل سری جدید جملات آموزنده بزرگان است که در چهار بخش برای شما جمع آوری شده است.

این کتاب رادانلود کنید ودر مسابقه پیامکی آن شرکت کنید و جایزه بگیرید.

کتاب الهی نامه :: علامه حسن زاده آملی ::

کتاب " الهی نامه " مشتمل بر بیش از ۵۰۰ عبارت ملکوتی از حضرت علامه ذوالفنون حسن زاده آملی است. الهى ما همه بيچاره ايم و تنها تو چاره اى و ما همه هيچكاره ايم و تنها تو كاره اى . الهى از پاى تا فرقم در نور تو غرقم يا نور السموات و الارض انعمت فرزد . الهى شأن اين كلمه كوچك كه به اين علو و عظمت است پس يا على يا عظيم شأن متكلم اين همه كلمات شگفت لا تتناهى چون خواهد بود . الهى واى بر من اگر دانشم رهزنم شود و كتابم حجابم . الهى چون تو حاضرى چه جويم و چون تو ناظرى چه گويم .