درباره ما

سایت هم کتاب از سال ۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد. هم کتاب اولین سایت ارائه دهنده کتاب مخصوص موبایل بود.

هم اکنون هم در حال ارائه کتاب های pdf می باشد.