از صفر به یک اثر پیتر تیل

کتاب از صفر به یک یکی از آثار عالی و بی‌نظیر در مورد استارتاپ‌ها (کسب و کارهای نوپا) و ساختن آینده است. این کتاب در…

the art of war sun tzu

Sun Tzu’s Art of War, compiled more than two thousand years ago, is a study of the anatomy of organizations in conflict. It is perhaps…