۲۰ تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال ۲۰۵۰

رایگان

معمای چین

رایگان

تقسیم سهام داینامیک

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب کی نوشته دنیل اچ. پینک

رایگان

Starting an Online Business All-in-One For Dummies, 5th Edition

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان

Hacking Marketing

۵,۰۰۰ تومان

Impractical Python Projects

۵,۰۰۰ تومان

اسپاتیفای با بیش از ۳۰ تیم چگونه چابک کار می کند

رایگان

How to Get 100,000 Readers For Your Blog

۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

کوک بوک فارسی پایتون

رایگان
0