نقش ابزارهای مبتنی بر بازاردر مدیریت انرژی 🌕 و کربن

نقش ابزارهای مبتنی بر بازاردر مدیریت انرژی

بطورکلی‌، ابزارهاي اصلی‌ سیاستی‌ که‌ در تمام دنیا، براي مدیریت‌ انرژي و کربن‌ بکار می‌رود عبارتند از:

الف‌) ابزارهاي قانونی‌، مانند: کدهاي انرژي و استانداردها

ب) ابزارهاي مبتنی‌ بر بازار، مانند: گواهینامه‌ها (اوراق بهادار) و مالیات بر مصرف

ج) ابزارهاي مالی‌ و تشویقی‌، مانند: تخفیف‌ها و وامهاي کم‌ بهره د) اقدامات داوطلبانه‌، مانند: برنامه‌هاي صدور گواهینامه‌ و برچسب‌ انرژي و کربن‌

ابزارهاي مبتنی‌ بر بازار، از جمله‌ راهکارهایی‌ است‌ که‌ امروزه مورد توجه‌ ویژه در برنامه‌هاي انرژي و سازگاري با تغییر اقلیم‌ کشورهاي مختلف‌ قرار گرفته‌ است‌. بکارگیري گواهینامه‌هاي قهوهاي (براي کاهش‌ انتشار گازهاي گلخانه‌اي)، گواهینامه‌هاي سبز (با هدف توسعه‌ انرژيهاي تجدیدپذیر) و گواهینامه‌هاي سفید (براي بهبود کارایی‌ انرژي) نه‌ تنها دسترسی‌ به‌ اهداف تعیین‌ شده را میسر کرده بلکه‌ به‌ عنوان یک‌ محرك اقتصادي، زمینه‌ ایجاد و توسعه‌ بازار انرژي و محیط‌ زیست‌ را نیز فراهم‌ ساخته‌ است‌. دریافت‌ انواع مالیات از مصرفکنندگان نهایی‌ انرژي و منتشرکنندگان کربن‌ نیز از جمله‌ سیاست‌هاي شناخته‌ شده در زمینه‌ مدیریت‌ انرژي و کربن‌ می‌باشد.

برای رای دادن کلیک کنید
[مجموع: 0 میانگین: 0]

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *