سرآمدی بر بازاریابی الکترونیکی (ویرایش چهارم)

۵۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

Make: Action: Movement, Light, and Sound with Arduino and Raspberry Pi

۲۰,۰۰۰ تومان

Python Data Science Handbook. Essential Tools for Working with Data

۱۵,۰۰۰ تومان

Starting an Online Business All-in-One For Dummies, 5th Edition

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان

Hacking Marketing

۵,۰۰۰ تومان

Impractical Python Projects

۵,۰۰۰ تومان

How to Get 100,000 Readers For Your Blog

۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

کوک بوک فارسی پایتون

رایگان

Social Media Mining

رایگان

آموزش وردپرس

رایگان
0