فروشنده

هنر رندانه به تخم گرفتن

خط فکری هنر رندانه به تخم گرفتن این است که با دست کشیدن از دویدن، اجتناب و مقابله با حقایق دردناک، می‌توانیم شجاعت، پشتکار، صداقت،…

جلد دوم اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر

این کتاب شامل سرفصل های زیر می باشد. بازار تجاری و رفتار خریدار تجاری استراتژی بازاریابی مشتری مدار استراتژی محصول، خدمات و برند ایجاد محصول…

بررسی تجربیات جهانی استارت آپ های حوزه صنایع دریایی

بررسی استارت اپ های حوزه صنایع دریایی در جهان، معرفی ایشان و ارایه راهکار برای توسعه استارت اپ های این صنعت را می توانید در…

دانلود کتاب اصول بازاریابی ویرایش ۱۷ به زبان انگلیسی

کتاب اصول بازاریابی ویرایش ۱۷ به دانشجویان کمک کنید یاد بگیرند که چگونه از طریق ارتباط و تعامل با مشتری ارزش ایجاد کنند در یک…

نقش ابزارهای مبتنی بر بازاردر مدیریت انرژی 🌕 و کربن

بطورکلی‌، ابزارهاي اصلی‌ سیاستی‌ که‌ در تمام دنیا، براي مدیریت‌ انرژي و کربن‌ بکار می‌رود عبارتند از: الف‌) ابزارهاي قانونی‌، مانند: کدهاي انرژي و استانداردها…

مهارت های کارآفرینی

اینکه کارآفرین باید نگاه بلندمدت داشته باشد. ریسک پذیر باشد. به خلق چیزهای جدید علاقمند باشد و خلاصه، مجموعه‌ای از صفت‌ها که برخی آنها را…

صد و ده حمایت از شرکت ها و موسسات دانش‌بنیان

قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات» که توسط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تدوین و…

شناخت دره سیلیکون

در اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻲ اﻳﻦﻛﻪ ﻳﺎﻫﻮ، ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﻴﺴﻜﻮ و ﻗﺒﻞ از آنﻫﺎ اچﭘﻲ از آن ﺳﺮ ﺑﺮآورده اﻧﺪ ﺗﻮﺟﻬﺖ را ﺟﻠﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ، در راﻫﺮوى…

استراتژی فروش دکتر امیرحسین اسدی

استراتژی فروش چیست؟ چرا مهم است؟ چه تاثیری در کسب وکار دارد؟ چگونه عملیاتی می شود؟ چه عواملی در آن دخیل است؟ معمولا از عبارت…