فروشنده

جلد دوم اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر

این کتاب شامل سرفصل های زیر می باشد. بازار تجاری …

بررسی تجربیات جهانی استارت آپ های حوزه صنایع دریایی

بررسی استارت اپ های حوزه صنایع دریایی در جهان، معرفی …

دانلود کتاب اصول بازاریابی ویرایش ۱۷ به زبان انگلیسی

کتاب اصول بازاریابی ویرایش ۱۷ به دانشجویان کمک کنید یاد …

نقش ابزارهای مبتنی بر بازاردر مدیریت انرژی 🌕 و کربن

بطورکلی‌، ابزارهای اصلی‌ سیاستی‌ که‌ در تمام دنیا، برای مدیریت‌ …

مهارت های کارآفرینی

اینکه کارآفرین باید نگاه بلندمدت داشته باشد. ریسک پذیر باشد. …

صد و ده حمایت از شرکت ها و موسسات دانش‌بنیان

قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و …

شناخت دره سیلیکون

در اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻲ اﻳﻦﻛﻪ ﻳﺎﻫﻮ، ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﻴﺴﻜﻮ و …

استراتژی فروش دکتر امیرحسین اسدی

استراتژی فروش چیست؟ چرا مهم است؟ چه تاثیری در کسب …

دانلود کتاب اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر رنگی و ترجمه فارسی

اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر – درباره مولف فیلیپ کاتلر پروفسور …